Szyna odwodząca PUR-M (nr art. 104)

                                                    

Szyna odwiedzeniowa PUR    (nr art. 104)
wyrób posiada znak CE

Służy do stabilizowania miednicy i stawów biodrowych w szczególnych sytuacjach, w  ortopedii i chirurgii urazowej.
   
Kończyny dolne ułożone w symetrycznym odwiedzeniu (około 22 stopni) i neutralnym ustawieniu rotacyjnym, stabilizują elementy stawu biodrowego oraz stawu skokowego.

Zalecana tam gdzie konieczna jest stabilizacja miednicy i bliższych nasad kości udowej np. przewidywana niestabilność elementów endoprotezy biodrowej u niespokojnych chorych, niepewne zespolenia złamań bliższej nasady kości udowej z powodu osteoporozy itp.

Do zachowawczego leczenia innych schorzeń narządu ruchu; nieoperacyjnych złamań miednicy, stawu biodrowego bądź  schorzeń neurologicznych.

Ergonomiczna konstrukcja i miękkie, elastyczne tworzywo szyny minimalizuje zagrożenie dyskomfortem, wynikającym z przedłużonego wymuszonego ułożenia.


Wzrost chorego a wielkość szyny:
A - dla wzrostu powyżej > 170cm
B - dla wzrostu poniżej < 170cm